Om ni är intresserade av säsongsplats i Djupträsket hör av er så ställer jag er på kö.

 

 

 


Här kommer info om vad som händer i klubben och vid sjöarna

Älvsby Sportfiskeklubb bildades 1982

Vi var vid årskiftet 2023,/24ca 150 medlemmar. Klubben har egna fiskevatten, bedriver samt arbetar för ett bra sportfiske i vårt närområde.

OBS! VI BEHÖVER MERA MEDLEMMAR SÅ VI HAR RÅD ATT PLANTERA OCH UNDERHÅLLA FIXA SÅ DET BLIR FINT ATT V ARA VID VÅRA SJÖAR OCH FÅ FISK

Geografiskt ligger Älvsbyn vid Piteälv i Norrbotten, ca 60 km. väster om Luleå

Klubben äger andel i Pite Älv Ekonomiskförening.

Vi har 15 st båtar i Djupträsket som ingår i fiskekortet , man får använda egen elmotor Men nu i början av säsongen 24 så sätter vi inte i alla båtar, några skall repas .

Inga saker kvar i båtarna, båt vid bryggorna är ledig båt .

Det finns en storstuga med stor eldstad i mitten , flera stora bord ,flera utedass

ett stort vedhus ,det finns en handikappbrygga.samt sopsortering

Vi har 13 st Husvagnsplatser samt ett antal dygnsplatser både nere på parkeringen och på de vi kallar plattan

En bit från själva campingen finns det en kallkälla

 

 

 OBS! Om ni tänker gå ur klubben mejla eller ring så plockar jag bort er .070-3207419 eller alvsbysportfiske@gmail.com

OBS! OM NI INTE FÅTT NÅGON FAKTURA OCH VILL FORTSÄTTA VARA MED I KLUBBEN  HÖR AV ER 

 

 

 

 

Älvsby Sportfiskeklubb bildades 1982

Vi var vid årskiftet 2023,/24ca 150 medlemmar. Klubben har egna fiskevatten, bedriver samt arbetar för ett bra sportfiske i vårt närområde

OBS!

VI BEHÖVER MERA MEDLEMMAR SÅ VI HAR RÅD ATT PLANTERA OCH UNDERHÅLLA FIXA SÅ DET BLIR FINT ATT VARA VID VÅRA SJÖAR.

Vi har planterat ut  fisk i       ABBORRTJÄRNEN

Utedasset är på plats görs klart nu i vecka 28

Nu har vi byggt en bro över lilla bäcken i Abborrtjärn så att man kan gå säkert över till andra sidan mot bakovaren.


Fiskeregler Djupträsket och Abborrtjärn

Med anledning av att det blivit ett missförstånd då det gäller vilka regler som gäller för de medlemmar som har löst familjekort vill vi från styrelsen göra det tydligare genom denna information.

Missförståndet gäller hur många fiskar man får ta upp när man är ute fler än 1 person i familjen.

Fångstbegränsningen är 3 fiskar/fiskekort och dygn.

Familjekort räknas som 1 kort.

Har man löst familjekort betyder det att man får ta upp 3 fiskar/ familj och dygn.

OBS! Inte 3 fiskar/familjemedlem och dygn.

Exempel 1: 1 vuxen och 1 barn fiskar. Man får ta upp 3 fiskar/ dygn. (Inte 3 fiskar/person= 6 fiskar)

Exempel 2: 2 vuxna och 2 barn fiskar. Man får ta upp 3 fiskar/ dygn. (Inte 3 fiskar/person= 12 fiskar)

Vi hoppas att detta rätar ut de frågetecken som varit kring denna regel.

Vill man få möjlighet att ta upp fler fiskar när man är vid sjöarna finns ju möjlighet att lösa medlemsavgift för varje enskild vuxen eller ungdom,

eller köpa ett fiskekort med swish vid sjöarna.

I övrigt gäller övriga regler enligt nedanstående. Fiskeregler för Djupträsket och Abborrtjärn.

• Endast ETT spöredskap (spinn-, mete-, flug- eller pimpelspö) fört från hand får användas vid fiske i öppet vatten.

Vid vinterfiske från is får TVÅ spön användas.

• Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.

• Fiskekortet SKALL medföras vid fiske.  • Minimimått för att avliva och behålla fisk är:

Harr, 30 cm, Öring, 30 cm Röding, 30 cm Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.

Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas. Respektera detta för fiskets bästa.

• Fiske med levande agnfisk är absolut förbjudet.

• Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna.

• Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller. Om ni har frågor kring dessa regler, ring Kaj Kottelin, 073-1839582.

Här kan ni läsa regler för respektive sjö. https://www.alvsbysportfiske.se Klicka på respektive sjö för ytterligare information. Hälsningar Styrelsen för Älvsby Sportfiskeklubb.


 

Vi har på årsmötet bestämt att vid VINTERFISKE i våra sjöar får man ha 2 st spön samtidigt

Om någon undrar så har vi på ett medlmöte höjt alla medlemskaps avgifter med 200 kr

 Älvsbyns Sportfiskeklubb bildades år 1982 och under de gångna åren fram till dags datum har det hänt mycket. Överlag har föreningsliv förändrats i vårat samhälle på olika sätt så även i Älvsby Sportfiskeklubb. Vi vet alla att förr eller senare måste det komma in nya och yngre personer för att klubben skall leva vidare och kunna erbjuda bra och trivsamma fiskevatten för medlemmar och allmänheten gamla som unga fiskeintresserade i Älvsbyns kommun. För att inte klubben skall bli lidande av att gamla eldsjälar som faller bort av olika skäl, vill vi bjuda in er medlemmar och delta i klubbens framtida verksamheter.. Klubben behöver er. 

Vi kommer att ploga vägen till Abborrtjärnen i vinter

Djupträskvägen plogas inte ekonomin räcker inte 

Arbetsdag i Djupträsket finns lite tokiga bilder den dagen på Djupträsk länken

 

                       EN  HÄLSNING FRÅN STYRELSEN

Hej alla viktiga medlemmar i Älvsby sportfiske klubb. En tanke till alla er i dessa tider, det finns många funderingar om vad som kommer och hur de skall bli i framtiden. Men hursomhelst önskar vi i styrelsen att ni får vara friska och att den som drabbas blir frisk inom kort. Glöm inte att ute aktiviteter är ett bra alternativ i dessa tider då vi inte skall resa omkring, då kan utforskning av våra sjöar som vi har i klubben, Abborrtjärn och Djupträsket är bra alternativ där kan ni fiska grilla under kommande helger och alla andra dagar. Men tänk på att hålla avstånd. 

Med vänliga hälsningar Styrelsen

 

 Det går att betala fiskekorten vid sjöarna med swish men ni måste visa upp kvittot att ni köpt kortet med swish. Så att bevakarna ser att ni köpt på rätt sjö.Nu har vi 2 st swish nummer så att vi kan särskilja vid redovisning inför plantering.

 

Nu har vi en kontaktperson för tillsynsmännen i klubben man kan ringa honom om man är ute och fiskar i sjöarna och ser något man tycker ser lite udda ut .

 Sture Söderberg  070- 395 49 44 

Kaj Kottelin.           073-183 95 82

Vi har nu 2 st Swish nr för att kunna redovisa tjärnarna var för sig

Vårt Swish nr: på Djupträsket   

123 427 16 23

Vårt Swish nr: på Abborrtjärn   

123 041 07 12

Vårt Bankgiro 681-0386

Vi har båtar som man kan nyttja på fiskekortet

Vi har båtar som man kan nyttja på fiskekortet

Dela den här sidan

unsplash