Fiskeregler för Djupträsket.

Endast ETT spöredskap (spinn-, mete-, flug- eller pimpelspö) fört från hand får användas.

*Vi har ändrat reglerna angående Vinterfiske .MAN FÅR HA 2 ST SPÖN

Båtarna får användas i mån av tillgång. Båt lämnad på båtplats är ledig. · Ingen fiskeutrustning eller dylikt får lämnas kvar i båten vid bryggorna.

Det är tillåtet att använda ELDRIVEN båtmotor. BENSINMOTOR får inte användas. · Det är FÖRBJUDET att använda egen båt.

Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort. · Fiskekortet SKALL medföras vid fiske. · Fångstbegränsning:fiskar/ fiskekort och dygn

Minimimått för att avliva och behålla fisk är: Harr, 30 cm Öring, 30 cm Röding, 30 cm Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets. Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas. Respektera detta för fiskets bästa.

 Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna. · Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller. · Hjälp till att hålla stugan och omgivningarna fria från sopor. Använd de sopställ som finns vid stugan och parkeringarna.

Hjärtligt välkomna och god fiskelycka !

Dela den här sidan