Ordförande: Christer Karlsson nyval   1 år

Kassör:  Christer Hedman omval   2 år

Sekreterare: Carina Petterson 1 år kvar

Ledamöter: Tommy Sandberg   omval 2 år

Ledamöter: Peder Hedqvist 1 år kvar

Ledamöter: Tobias Ögren nyval 1 år kvarAnsvarig för fiskplantering

Ledamöter: Robert Johansson nyval 2 år

Suppleanter: Gunnar Stenvall 1 år kvar

Supleanter: Mickael Kjell nyval 2 år

Revisior : Daniel Sandberg nyval 2 år

Valberedning: Styrelsen hjälper till

Djupträskgruppen: Peder Hedqvist ansvarig Tommy Sandberg, 

Dela den här sidan