Ordförande:  Kaj Kotteli omval 2023--

Kassör:  Christer Hedman  2023-2024

Sekreterare: Carina Petterson nyval 2023-2025

Ledamöter: Tommy Sandberg    2023-2025

Ledamöter: Peder Hedqvist 2023-2024

Ledamöter: Tobias Ögren nyval 2023-2025 Ansvarig för fiskplantering

Suppleanter: Gunnar Stenvall 2023-2025

Supleanter: Mickael Kjell nyval 2023-2025

Revisior : Britt-Marie Blomkvist nyval 2023-2024

Valberedning: Styrelsen hjälper till

Djupträskgruppen: Peder Hedqvist ansvarig Tommy Sandberg, 

Dela den här sidan