Fiskeregler Djupträsket och Abborrtjärn

Med anledning av att det blivit ett missförstånd då det gäller vilka regler som gäller för de medlemmar som har löst familjekort vill vi från styrelsen göra det tydligare genom denna information.

Missförståndet gäller hur många fiskar man får ta upp när man är ute fler än 1 person i familjen.

Fångstbegränsningen är 3 fiskar/fiskekort och dygn. Familjekort räknas som 1 kort. Har man löst familjekort betyder det att man får ta upp 3 fiskar/ familj och dygn.

OBS! Inte 3 fiskar/familjemedlem och dygn. Exempel 1: 1 vuxen och 1 barn fiskar. Man får ta upp 3 fiskar/ dygn. (Inte 3 fiskar/person= 6 fiskar) Exempel 2: 2 vuxna och 2 barn fiskar.

Man får ta upp 3 fiskar/ dygn. (Inte 3 fiskar/person= 12 fiskar) Vi hoppas att detta rätar ut de frågetecken som varit kring denna regel.

Vill man få möjlighet att ta upp fler fiskar när man är vid sjöarna finns ju möjlighet att lösa medlemsavgift för varje enskild vuxen eller ungdom, eller köpa ett fiskekort med swish vid sjöarna.

I övrigt gäller övriga regler enligt nedanstående. Fiskeregler för Djupträsket och Abborrtjärn.

• Endast ETT spöredskap (spinn-, mete-, flug- eller pimpelspö) fört från hand får användas vid fiske i öppet vatten.

Vid vinterfiske från is får TVÅ spön användas.

• Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.

• Fiskekortet SKALL medföras vid fiske.

• Fångstbegränsning: 3 fiskar/ fiskekort och dygn.

• Minimimått för att avliva och behålla fisk är: Harr, 30 cm, Öring, 30 cm Röding, 30 cm Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets. Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas. Respektera detta för fiskets bästa.

• Fiske med levande agnfisk är absolut förbjudet.

• Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna.

• Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller. Om ni har frågor kring dessa regler, ring Kaj Kottelin, 073-1839582.

Här kan ni läsa regler för respektive sjö. https://www.alvsbysportfiske.se

Klicka på respektive sjö för ytterligare information. Hälsningar Styrelsen för Älvsby Sportfiskeklubb.

Dela den här sidan